Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Gmina Mosina

Gmina Mosina liczy 31 419 mieszkańców (2017) i leży w południowej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Poznańskiego.

Gmina oferuje szeroki wachlarz lokalizacji terenów pod budownictwo mieszkaniowe, które szczególnie dynamicznie rozwija się w północno-wschodniej jej części (Czapury, Wiórek, Daszewice) bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem. Przez gminę nie przebiegają drogi rangi krajowej. Z drugiej jednak strony atrakcyjna przyroda, brak uciążliwych inwestycji gospodarczych i funkcjonująca z dużą częstotliwością komunikacja kolejowa z Poznaniem sprawiają, iż kluczowy dla przyszłości gminy może być rozwój turystyki i budownictwa mieszkaniowego. Gmina łączy atrakcyjne przyrodniczo i turystyczne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Walory uzdrowiskowe i rekreacyjne gminy odkryto już na przełomie XIX i XX w., szczególnie po oddaniu do użytku nowej linii kolejowej do Ludwikowa (Osowej Góry). Na terenie gminy znajduje się najważniejsze w Metropolii Poznań ujęcie wody pitnej, będące głównym źródłem zasilania poznańskiego systemu wodociągowego.

Gmina Mosina pełni rolę organizatora konsultacji społecznych. Gmina umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie projektów i głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki - część A

od 27.12.2023 do 31.01.2024
zakończone
Planowanie przestrzenne
W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą projektu MPZP dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki - część A przypominamy o możliwości zapoznania się z treścią projektu oraz o możliwości składania uwag.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla", obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice

od 19.09.2023 do 24.10.2023
zakończone
Planowanie przestrzenne
W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą projektu MPZP obejmującego obszar część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice przypominamy o możliwości zapoznania się z treścią projektu oraz o możliwości składania uwag.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej”, obejmującego obszar części wsi Daszewice

od 31.07.2023 do 08.09.2023
zakończone
Planowanie przestrzenne
W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej”, obejmującego obszar części wsi Daszewice przypominamy o możliwości zapoznania się z treścią projektu oraz o możliwości składania uwag na piśmie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko – ul. Malinowa 9” obejmującego część wsi Krosinko

od 31.07.2023 do 08.09.2023
zakończone
Planowanie przestrzenne
W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko – ul. Malinowa 9” obejmującego część wsi Krosinko przypominamy o możliwości zapoznania się z treścią projektu oraz o możliwości składania uwag na piśmie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – ul. Strzelecka 70-78” obejmującego część miasta Mosina

od 31.07.2023 do 08.09.2023
zakończone
Planowanie przestrzenne
W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – ul. Strzelecka 70-78” obejmującego część miasta Mosina przypominamy o możliwości zapoznania się z treścią projektu oraz o możliwości składania uwag na piśmie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku

od 31.07.2023 do 08.09.2023
zakończone
Planowanie przestrzenne
W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku przypominamy o możliwości zapoznania się z treścią projektu oraz o możliwości składania uwag na piśmie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla", obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice

od 09.06.2023 do 17.07.2023
zakończone
Planowanie przestrzenne
W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą projektu MPZP obejmującego obszar część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice przypominamy o możliwości zapoznania się z treścią projektu oraz o możliwości składania uwag na piśmie.

Strategia Rozwoju Gminy Mosina 2030+

od 26.05.2023 do 23.06.2023
zakończone
Planowanie przestrzenne
Drodzy Mieszkańcy, serdecznie zapraszamy do udziału w tworzeniu dokumentu jakim jest Strategia Rozwoju Gminy. Badanie ankietowe rozpoczyna cykl konsultacji społecznych, które pomogą określić kierunki i obszary rozwoju gminy, jakie będą stawiać przed sobą władze lokalne na najbliższe kilka lat. Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym i śledzenia informacji o postępach prac. Wasz głos jest dla nas ważny.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Kosno i Krosinko

od 02.06.2021 do 24.06.2021
zakończone
Planowanie przestrzenne
W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko przypominamy o możliwości zapoznania się z treścią projektu oraz o możliwości składania uwag na piśmie.

zmieniaMYkrajobraz Uchwała Krajobrazowa dla Gminy Mosina

od 10.03.2021 do 31.03.2021
zakończone
Gmina Mosina w 2021 roku, rozpoczyna intensywne prace nad opracowaniem własnej uchwały krajobrazowej. Jeżeli przeszkadzają Ci krzykliwe reklamy, irytuje Cię nadmiar informacji w przestrzeni, lubisz ład i porządek nie tylko na swojej nieruchomości – zapraszamy Cię do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym uchwały krajobrazowej dla gminy Mosina. Omawiać będziemy zasady funkcjonowania w przestrzeni naszej gminy - nośników reklamowych oraz szyldów, małej architektury i ogrodzeń. Dzięki Twojemu zaangażowaniu i zgłoszonym pomysłom, Gmina Mosina może być jeszcze atrakcyjniejsza!

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Kosno i Krosinko

od 27.01.2021 do 15.02.2021
zakończone
Planowanie przestrzenne
W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko przypominamy o możliwości zapoznania się z ich treścią oraz o możliwości składania uwag na piśmie.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]