Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

kategoria:
NGO
czas trwania:
od 12.05.2017
do 23.05.2017
status:
zakończone

foto art

Burmistrz Śremu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na terenie gminy Śrem do udziału w konsultacjach na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, poz. 573) oraz uchwały Nr 464/LI/10 Rady Miejskiej w Śremie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Śremu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na terenie gminy Śrem do udziału
w konsultacjach na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

W szczególności prosimy o sugestie dotyczące:

  • celu głównego oraz celów szczegółowych programu;
  • form współpracy pozafinansowej;
  • obszarów, w jakich podejmowane są zadania (sfera zadań publicznych została opisana w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
  • zakresu zadań, które warto realizować w gminie w każdym obszarze.

Można także zgłaszać inne uwagi do programu w kwestiach nie ujętych w powyższych punktach.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia pisemnej opinii w terminie 12.05. - 19.05. 2017 r., następnie przedstawione zostaną na spotkaniu w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 13.00 w sali 24 Urzędu Miejskiego w Śremie przy Pl. 20 Października 1 w Śremie.

W związku z powyższym opinie, propozycje i/lub uwagi na temat projektu uchwały należy przesłać na adres e-mail: agnieszka.doberstein-bednarska@urzad.srem.pl, wypełniając załączony formularz.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]