Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


SZAMOTULSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018 - ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 21.08.2017
do 31.10.2017
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta i gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnego otoczenia ( okolicy), ale i całej gminy.

Kto może wziąć udział:

Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:
• każda osoba fizyczna będąca mieszkańcem Gminy,
• każda osoba prawna, instytucja publiczna oraz organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie Gminy,
pod warunkiem uzyskania poparcia co najmniej 30 mieszkańców Gminy.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Formularz zgłoszeniowy zadania można pobrać z internetowej platformy www.budzetobywatelski.szamotuly.pl, ze strony internetowej Miasta i Gminy Szamotuły www.szamotuly.pl oraz dostępny będzie Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26.
Wypełnione formularze projektów składa się w terminie określonym w harmonogramie Budżetu Obywatelskiego:
• drogą pocztową na adres Urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. W przypadku wysłania zgłoszenia, za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego;
• osobiście w Kancelarii Urzędu - pok. Nr 11; w godzinach pracy Urzędu,
• za pośrednictwem internetowej platformy budżetu obywatelskiego: www.budzetobywatelski.szamotuly.pl, wypełniając wszystkie pola elektronicznego formularza zgłoszeniowego i dołączając skan wypełnionej listy poparcia dla projektu.
W przypadku zgłoszenia przez uprawniony podmiot propozycji projektu za pośrednictwem platformy budżetu obywatelskiego: www.budzetobywatelski.szamotuly.pl, zobowiązany jest on do doręczenia do Kancelarii Urzędu oryginalnej listy poparcia dla projektu, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po terminie składania projektów określonym w harmonogramie Budżetu Obywatelskiego.

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  • Zgłaszanie propozycji projektów zadań do Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego 21.08.2017 - 12.09.2017
  • Weryfikacja propozycji projektów zadań przez Zespół ds. Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego 18.09.2017 - 30.09.2017
  • Ogłoszenie informacji o "Bazie Projektów" 05.10.2017
  • Głosowanie powszechne nad projektami zadań ujętymi w "Bazie Projektów" 07.10.2017 - 29.10.2017
  • Ogłoszenie wyników głosowania 31.10.2017

Kontakt:

umig@szamotuly.pl

Link do strony organizatora

www.budzetobywatelski.szamotuly.pl

www.szamotuly.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]