Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Żydowo, rejon ul. Rostworowskiej, ul. Jesionowej i ul. Obornickiej

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 27.04.2018
do 29.05.2018
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Żydowo, rejon ul. Rostworowskiej, ul. Jesionowej i ul. Obornickiej w dniach od 27 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, pokój nr 8 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rokietnica.

Kto może wziąć udział:

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji

  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu online poprzez wybranie klawisza "formularz uwag" umieszczonego w górnej części strony, wypełnienie formularza i przesłanie online poprzez portal
  • uczestnictwo w spotkaniu dla mieszkańców, które odbędzie dnia 21 maja 2018 r. od godz.15:00 w sali sesyjnej Urzedu Gminy w Rokietnicy
  • zasady składania uwag reguluje art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.). Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi należy wnieść na piśmie do Wójta Gminy Rokietnica na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub na adres e-mail: urzad@rokietnica.pl
    z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2018 r.

Kontakt:

Bartosz Twardowski - podinspektor ds. planowania przestrzennego: bartosz.twardowski@rokietnica.pl

Link do strony organizatora:

http://bip.rokietnica.pl/public/?id=178665

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]