Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki rejonie ulicy Jankiela

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 01.02.2019
do 29.03.2019
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela

(Opcjonalnie – lokalizacja: zamieszczenie pliku graficznego z lokalizacją terenu/obiektu objętego procedurą konsultacji (mapa) lub osadzenie okna z aktywnym linkiem do zewnętrznego portalu mapowego np. google maps z zaznaczoną lokalizacją miejsca objętego daną procedura konsultacji.)

Kto może wziąć udział:

wszyscy zainteresowani

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 01 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki
(ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 105 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30
(w poniedziałki)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w sali nr 102 (1 piętro)
o godz. 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 105 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz.U z 2019 r. poz. 162) na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

Kontakt:

Urząd Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki, ul. Stawna 1, tel.: 618 100 080

Link do strony organizatora:

Ogłoszenie

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]