Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Wyłożenie projektu planu miejscowego dla terenów części wsi Krosno i części wsi Drużyna do publicznego wglądu

organizator:
kategoria:
Planowanie przestrzenne
czas trwania:
od 23.04.2019
do 04.06.2019
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Wyłożenie projektu planu miejscowego dla terenów części wsi Krosno i części wsi Drużyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wgladu. Jest to drugie wyłożenie tego projektu planu miejscowego. Projekt planu miejscowego dotyczy obszaru położonego na południe od północnej granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanału Olszynka wraz z tym Kanałem, a ulicą Wierzbową, ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, linią PKP Wrocław - Poznań wraz z tą linią.

Kto może wziąć udział:

Uwagi może złożyć każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

  • Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2019 r.;
  • Udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozwiązaniami w dniu 15 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Nowinkach, 62-053 Nowinki, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, o godzinie 18.00.

Kontakt:

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie,

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,

tel: 61-8109-570, 67-9109-571, 61-8109-572, 61-8109-573, 61-8109-579

Link do strony organizatora:

Z projektem planu miejscowego oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Mosina. 

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]