Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Dopiewski Budżet Obywatelski 2020 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 10.05.2019
do 30.06.2019
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Dopiewski Budżet Obywatelski jest częścią budżetu Gminy Dopiewo, przeznaczoną na realizację zadań zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców. DPO to także forma konsultacji społecznych - mieszkańcy zgłaszają projekty zadań i decydują o tym, jakie zadania zostaną w ten sposób zrealizowane. Celem jest pobudzenie wśród mieszkańców myślenia w kategoriach wspólnego dobra, kreatywności i aktywności, a także budowanie więzi i udział w opracowaniu budżetu Gminy.

W ramach DBO można zgłosić i zrealizować projekty, które:

 • dotyczą tzw. zadań własnych gminy (zarówno bieżących „miękkich”, jak i inwestycyjnych, ale w ramach wyodrębnionej w danym roku części puli środków na DBO dla grupy sołectw
 • zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo
 • dotyczą sołectwa, w którym mieszka autor
 • uzyskały największe poparcie w głosowaniu
 • mają charakter ogólnodostępny
 • będą służyć mieszkańcom Gminy

Każde sołectwo Gminy Dopiewo zostało przypisane do jednej z 3 grup. Każdej grupie przypisana została część puli oraz kwoty, określające minimalne i maksymalne wartości projektów. Dzięki temu na realizację ma szansę więcej pomysłów. Zachęcamy do uczestnictwa mieszkańców małych i dużych miejscowości – współczynnik korygujący, obok promocji projektu, zwiększa szansę na realizację każdego pomysłu.

 • Grupa I - obejmuje sołectwa: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców 3000 lub więcej) - limit środków 145.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 145.000 zł oraz niższy niż 50.000 zł.
 • Grupa II - obejmuje sołectwa: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo (sołectwa o liczbie mieszkańców mniejszej niż 3000 i większej niż 1250) - limit środków 95.000 zł, koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 95.000 zł oraz niższy niż 25.000 zł.
 • Grupa III - obejmuje sołectwa: Gołuski, Trzcielin, Więckowice (sołectwa, w których liczba mieszkańców największej miejscowości sołectwa nie przekracza 1000 lub wszystkie miejscowości wchodzące w skład sołectwa mają mniej niż 1250 mieszkańców) - limit środków 60.000 zł. koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 60.000 zł oraz niższy niż 15.000 zł.

Etapy realizacji DPO:

 1. kampania informacyjn: wiosna 2019
 2. zgłaszanie projektów (propozycji zadań): 10 maja - 30 czerwca 2019
 3. weryfikacji zgłoszeń: 10 maja - 30 sierpnia 2019
 4. głosowanie i wyłonienie zadań do realizacji: 30 września - 13 października 2019
 5. ogłoszenie wyników: do 21 października 2019
 6. monitorowanie realizacji

Kto może wziąć udział:

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Dopiewo

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

 1. Przygotowanie formularza zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego: wygeneruj formularz elektronicznie - w celu elektronicznego wygenerowania formularza, skorzystaj z generatora na stronie www.dbo.dopiewo.pl lub wypisz formularz ręcznie
 2. Przesłanie wypełnionego formularza - forma elektroniczna (wypełniony formularz należy zeskanować, podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej platformy ePUAP), forma papierowa (wypełniony formularz należy podpisać i złożyć w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą wraz dopiskiem "Budżet obywatelski – propozycja zadania")

Ważne:

 • W przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu.
 • Jeden mieszkaniec może zgłosić tylko jedno zadanie.
 • Formularze zgłoszenia zadania złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Formularze przesłane za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Kontakt:

Bespośrednio: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Telefonicznie: +48 61 8148 331, w poniedziałki 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku 7:30 - 15:30

Mailowo: dbo@dopiewo.pl

Link do strony organizatora:

www.dbo.dopiewo.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]