Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki

foto art

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki  dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Kto może wziąć udział:
Wszyscy zainteresowani.
Jak można wziąć udział w konsultacjach:
•uczestnictwo w spotkaniu dla mieszkańców - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach  (II piętro, segment B).
•uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, W przypadku osobistego przekazywania uwag prosimy o złożenie ich w Sekretariacie (pokój nr 16).
Kontakt:
Referat Gospodarki Przestrzenej, 62-085 Skoki, Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, pokój nr 11.

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]