Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Mosina

organizator:
kategoria:
NGO
czas trwania:
od 14.10.2020
do 30.10.2020
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu powyższej uchwały.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Mosina na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

Kto może wziąć udział:

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1570) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Mosina lub prowadzącymi działalność na terenie Gminy Mosina.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 30 października 2020 roku:

a) elektronicznie na adres e-mail: jakub.modrzyski@mosina.pl,

b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,

c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach pracy urzędu.

d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/

2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.

3. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r."

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Kontakt:

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 2, 62-050 Mosina (pasaż w Rynku) oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 28 - osoba do kontaktu – Jakub Modrzyński

Link do strony organizatora:

https://www.mosina.pl/aktualnosci/konsultacje-w-sprawie-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-1

https://mosina.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]