Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części wsi Komorniki: w rejonie ulicy Polnej – etap 1, w rejonie ulicy Polnej – etap 2, w rejonie ul. Polnej i Księdza Malinowskiego

foto art

Opis konsultacji:

Zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Księdza Malinowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.komorniki

Kto może wziąć udział:

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi do ww. projektów planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki na piśmie na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: planowanie@komorniki.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się:

  • w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 15:30 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 1,
  • w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 16:30 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 2,
  •  w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 16:00 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Księdza Malinowskiego

za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie komorniki.pl oraz w aplikacji BLISKO

Kontakt:

Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Wydział Planowania Przestrzennego
pok. 104
tel. (61) 8 100 641

Link do strony organizatora:

http://bip.komorniki.pl/komorniki/biuletyn-informacji-publicznej/planowanie-przestrzenne/obwieszczenia.html?pid=16339

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]