Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Poznański Budżet Obywatelski 2022 - zgłaszanie projektów

organizator:
kategoria:
Budżet obywatelski
czas trwania:
od 04.05.2021
do 31.05.2021
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

W tym roku na Poznański Budżet Obywatelski przeznaczonokwotę: aż 22 mln zł. Podobnie jak w poprzednich latach można składać projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego - 600 tys. zł.

Wśród projektów ogólnomiejskich drugi rok z rzędu wydzielono dodatkowo tzw. Zielony Budżet. Zielony Budżet ma na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących, w tym zabytkowych. Dla takich projektów procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej dla nowobudowanych obiektów zieleni powinien wynosić nie mniej niż 90%.

Do PBO22 można składać projekty, które są możliwe do zrealizowania w 2022 roku. Teren, na którym będzie realizowany projekt, musi należeć do miasta lub być w jego władaniu.

Nie mogą za to być zgłaszane projekty, które mają charakter komercyjny, są sprzeczne z przyjętą strategią i programami Miasta Poznania ani takie, których realizacja przekraczałaby założony budżet.

Szczegółowy harmonogram PBO 2021 (po zmianach z dnia 9 czerwca br.):

 • 4 maja – 31 maja – zbieranie wniosków
 • 4 maja – 20 sierpnia – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne i Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • 4 maja – 25 czerwca – opiniowanie wniosków przez WGN
 • 23 sierpnia – 27 sierpnia – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez GP
 • 30 sierpnia – 24 września – opiniowanie Rad Osiedli
 • 30 sierpnia – 10 września – składanie odwołań
 • 30 sierpnia – 24 września – spotkania odwoławcze
 • 27 września – 30 września – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów,
 • 30 września – losowanie numerów na liście do głosowania
 • 1 października – 22 października (do godz. 12:00) – głosowanie
 • do 5 listopada – ogłoszenie wyników

Kto może wziąć udział:

Propozycję projektów do zrealizowania w ramach PBO20 może zgłosić każdy mieszkaniec – bez konieczności zameldowania w Poznaniu, bez ograniczeń wiekowych. Jedyny warunek – wnioski mogą składać jedynie osoby fizyczne.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Każdy mieszkaniec może zgłosić do PBO aż trzy swoje projekty.
Aby zgłosić wniosek musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie:

 • wysłać elektronicznie w Serwisie PBO20: www.budzet.um.poznan.pl
 • złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań)
 • wysłać pocztą/kurierem w terminie wskazanym w Harmonogramie PBO22

UWAGA: Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców! Można ją dostarczyć maksymalnie 3 dni po złożeniu wniosku.

Wersję papierową zgłoszenia i listy poparcia można pobrać także przez portal konsultacji (załączniki).

Kontakt:

Jeżeli masz pytania:

 • zadzwoń: 61 878 5936 lub 61 878 5977 lub 61 878 5785, POZnan*KONTAKT: 61 646 3344
 • napisz: pbo@um.poznan.pl
 • przyjdź: Gabinet Prezydenta Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Link do strony organizatora:

www.budzet.um.poznan.pl

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]