Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegogminy Skoki na obszarze wsi Rejowiec i Szczodrochowo

foto art

Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku). Zapoznanie się z projektem planu w siedzibie urzędu możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt tel. 61 8925-820.

Kto może wziąć udział:
Wszyscy zainteresowani.
Jak można wziąć udział w konsultacjach:
•uczestnictwo w spotkaniu - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w sali konferencyjnej (I piętro, segment B).
•złożenie uwagi w nieprzekraczalnym terminie określonym w załączonym obwieszczeniu, na piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-skoki.pl lub formularza zamieszczonego przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej Urzędu (http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=13178), z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Kontakt:
Referat Gospodarki Przestrzennej, 62-085 Skoki, Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, pokój nr 11, tel. 61 8925-820

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]