Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Konsultacje społeczne w związku z koncepcją projektu pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2400P polegająca na budowie ścieżki rowerowej w gminie Rokietice

organizator:
kategoria:
Inwestycje / Drogi
czas trwania:
od 18.04.2023
do 21.04.2023
status:
zakończone

foto art

Opis konsultacji:

Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Rokietnica, Bytkowo, Sobota w sprawie projektu koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2400P czego efektem będzie lokalizacja, warunki techniczne oraz przeznaczenie przedmiotowej ścieżki.

Dokumentacja projektowa obejmuje ścieżkę pieszo-rowerową zlokalizowaną w ciągu drogi powiatowej nr 2400P. Początek ścieżki zlokalizowany jest na 0+000 km ul. Obornickiej w Rokietnicy od torów kolejowych do ronda na skrzyżowaniu ulic Wierzbowej i Obornickiej, kontynuacja ścieżki zlokalizowana jest w m. Bytkowo w ciągu drogi Poznańskiej do m. Sobota do skrzyżowania drogi powiatowej z ulicą Kasztanową.

Informacja o konsultacjach ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Rokietnica.

Teren objęty konsultacjami to miejscowości, przez które przebiega przedmiotowa ścieżka: Rokietnica, Bytkowo i Sobota.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Rokietnica.

O wynikach konsultacji Wójt Gminy Rokietnica poinformuje na oficjalnej stronie internetowej w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji.

Kto może wziąć udział:

(wskazanie grupy docelowej np. wszyscy zainteresowani, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.)

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

  • poprzez zamieszczenie formularza wraz z koncepcją ścieżki pieszo-rowerowej relacji Rokietnica-Bytkowo-Sobota na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  • Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły wkład społeczny w podejmowanie decyzji w zakresie docelowych rozwiązań na projektowych ulicach.

Kontakt:

Formularz kontaktowy w sprawie konsultacji znajduje się a stronie organizatora.

Link do strony organizatora:

https://konsultacje.rokietnica.pl/konsultacje-spoleczne/c,512,konsultacje-spoleczne-w-zwiazku-z-koncepcja-projektu-pn-rozbudowa-drogi-powiatowej-2400p-polegajaca-na-budowie-sciezki-rowerowe

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]