Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto i Gmina Oborniki

Miasto i Gmina Oborniki liczy 33 830 mieszkańców (2015) i leży w północnej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Obornickiego.

Gmina Oborniki stanowi bramę do Metropolii od północy. Położenie gminy w malowniczej dolinie rzeki Warty sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Obecnie miasto stanowi siedzibę powiatu ziemskiego. Oborniki, jako ośrodek usługowy i przemysłowy rozwijają się dzięki dogodnemu położeniu: wzdłuż drogi krajowej nr 11 Poznań – Koszalin oraz na ważnej linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarczymi w gminie są przemysł drzewny, meblowy oraz metalowy. Dobrze funkcjonują i systematycznie rozwijają się także firmy z branży przetwórstwa spożywczego. Na obszarze wiejskim gminy dominują obszary rolnicze oraz kompleksy leśne.

Miasto i Gmina Oborniki pełni rolę organizatora konsultacji społecznych. W 2016 roku przeprowadzono procedury konsultacji w takich dziedzinach, jak: program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, statuty sołectw, wyznaczenie obszarów rewitalizacji, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Samorząd od 2013 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

od 18.03.2019 do 24.04.2019
aktualne
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 4,23 ha, położony w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 139,140 oraz część 138 położonych w miejscowości Dabrówka Leśna, gmina Oborniki.

od 11.03.2019 do 16.04.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 6,41 ha, położony w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 58/2 położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

od 04.02.2019 do 12.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 0,93 ha, położony w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: 4 Stycznia 1919r., Franciszka Mikołajczaka i Czarnkowskiej, gmina Oborniki.

od 28.01.2019 do 04.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: 4 Stycznia 1919r., Franciszka Mikołajczaka i Czarnkowskiej, gmina Oborniki.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Gminy Oborniki w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Oborniki.

od 15.11.2018 do 30.11.2018
zakończone
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/387/13 Rady Miejskiej w Obornikach Burmistrz Obornik zarządza w dniach 15 do 30 listopada 2018 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Gminy Oborniki w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Oborniki. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: przy użyciu internetowych formularzy umożliwiających wyrażenie opinii, które zostaną udostępnione na stronie www.oborniki.pl poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres um@oborniki.pl W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkałe na terenie objętym zasięgiem konsultacji, które w terminie odbywających się konsultacji mają ukończone 18 lat. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość osób uczestniczących.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]