Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto i Gmina Oborniki

Miasto i Gmina Oborniki liczy 33 830 mieszkańców (2015) i leży w północnej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Obornickiego.

Gmina Oborniki stanowi bramę do Metropolii od północy. Położenie gminy w malowniczej dolinie rzeki Warty sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Obecnie miasto stanowi siedzibę powiatu ziemskiego. Oborniki, jako ośrodek usługowy i przemysłowy rozwijają się dzięki dogodnemu położeniu: wzdłuż drogi krajowej nr 11 Poznań – Koszalin oraz na ważnej linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarczymi w gminie są przemysł drzewny, meblowy oraz metalowy. Dobrze funkcjonują i systematycznie rozwijają się także firmy z branży przetwórstwa spożywczego. Na obszarze wiejskim gminy dominują obszary rolnicze oraz kompleksy leśne.

Miasto i Gmina Oborniki pełni rolę organizatora konsultacji społecznych. W 2016 roku przeprowadzono procedury konsultacji w takich dziedzinach, jak: program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, statuty sołectw, wyznaczenie obszarów rewitalizacji, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Samorząd od 2013 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połozonego w miejscowości Oborniki, ul. Gołaszyńska , gmina Oborniki.

od 08.02.2021 do 17.03.2021
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 948, 949, 950, 951, 952, 953/1 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 361/1, 361/2 i 361/3 położonych w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki

od 08.02.2021 do 17.03.2021
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 361/1, 361/2 i 361/3 położonych w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]