Znajdź konsultację

wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto i Gmina Oborniki

Miasto i Gmina Oborniki liczy 33 830 mieszkańców (2015) i leży w północnej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Obornickiego.

Gmina Oborniki stanowi bramę do Metropolii od północy. Położenie gminy w malowniczej dolinie rzeki Warty sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Obecnie miasto stanowi siedzibę powiatu ziemskiego. Oborniki, jako ośrodek usługowy i przemysłowy rozwijają się dzięki dogodnemu położeniu: wzdłuż drogi krajowej nr 11 Poznań – Koszalin oraz na ważnej linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarczymi w gminie są przemysł drzewny, meblowy oraz metalowy. Dobrze funkcjonują i systematycznie rozwijają się także firmy z branży przetwórstwa spożywczego. Na obszarze wiejskim gminy dominują obszary rolnicze oraz kompleksy leśne.

Miasto i Gmina Oborniki pełni rolę organizatora konsultacji społecznych. W 2016 roku przeprowadzono procedury konsultacji w takich dziedzinach, jak: program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, statuty sołectw, wyznaczenie obszarów rewitalizacji, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Samorząd od 2013 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Pacholewo - Marszewiec, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od 07.05.2018 do 05.06.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Pacholewo - Marszewiec, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OBORNIKI NA LATA 2016-2026

od 18.09.2017 do 19.10.2017
zakończone
Program rewitalizacji oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do dalszego rozwoju obszaru. Jest potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, podmiotom m.in. spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym, stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom, organizacjom pozarządowym nie działające dla zysku, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

KOMITET REWITALIZACJI

od 26.06.2017 do 26.07.2017
zakończone
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Najbliższe lata będą dla Gminy Oborniki okresem wielu zmian w przestrzeni, również czasem, w którym będą realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne ukierunkowane na ożywienie gospodarcze, rozwój kompetencji mieszkańców, odbudowanie spójności społecznej czy poprawę jakości obszarów zamieszkania. Komitet Rewitalizacji jest potrzebny do zaangażowania mieszkańców w planowane zmiany w zakresie rewitalizacji.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]