Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto i Gmina Oborniki

Miasto i Gmina Oborniki liczy 33 830 mieszkańców (2015) i leży w północnej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Obornickiego.

Gmina Oborniki stanowi bramę do Metropolii od północy. Położenie gminy w malowniczej dolinie rzeki Warty sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Obecnie miasto stanowi siedzibę powiatu ziemskiego. Oborniki, jako ośrodek usługowy i przemysłowy rozwijają się dzięki dogodnemu położeniu: wzdłuż drogi krajowej nr 11 Poznań – Koszalin oraz na ważnej linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarczymi w gminie są przemysł drzewny, meblowy oraz metalowy. Dobrze funkcjonują i systematycznie rozwijają się także firmy z branży przetwórstwa spożywczego. Na obszarze wiejskim gminy dominują obszary rolnicze oraz kompleksy leśne.

Miasto i Gmina Oborniki pełni rolę organizatora konsultacji społecznych. W 2016 roku przeprowadzono procedury konsultacji w takich dziedzinach, jak: program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, statuty sołectw, wyznaczenie obszarów rewitalizacji, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Samorząd od 2013 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Gminy Oborniki w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Oborniki.

od 15.11.2018 do 30.11.2018
zakończone
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/387/13 Rady Miejskiej w Obornikach Burmistrz Obornik zarządza w dniach 15 do 30 listopada 2018 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Gminy Oborniki w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Oborniki. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: przy użyciu internetowych formularzy umożliwiających wyrażenie opinii, które zostaną udostępnione na stronie www.oborniki.pl poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres um@oborniki.pl W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkałe na terenie objętym zasięgiem konsultacji, które w terminie odbywających się konsultacji mają ukończone 18 lat. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość osób uczestniczących.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Oborniki Miasto w miejscowości Oborniki gmina Oborniki.

od 22.10.2018 do 19.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Oborniki Miasto w miejscowości Oborniki gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: 4 Stycznia 1919r., Franciszka Mikołajczaka i Czarnkowskiej, gmina Oborniki.

od 08.10.2018 do 06.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 2,73 ha, położony w rejonie ulic: 4 Stycznia 1919r. (dawniej ul. 25 Stycznia), Franciszka Mikołajczaka i Czarnkowskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.

od 08.10.2018 do 06.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 3,3 ha, położony w rejonie ulic: Miłowody i Obornickiej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo – przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2 i 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki

od 08.10.2018 do 06.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 0,57 ha, położony przy ul. Lipowej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (teren przy sklepie LIDL).

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1283, 1240 i 1241 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

od 08.10.2018 do 06.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 0,95 ha, położony przy ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (teren dawnego dworca PKS).

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 287/4, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 288/1 i 166 położonych w miejscowości Oborniki.

od 08.10.2018 do 06.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 1,2 ha, położony przy ul. Bielawskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Pogodnej i ulicy Głównej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

od 01.10.2018 do 28.11.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Teren objęty opracowaniem miejscowego planu obejmuje dwa tereny w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, tj.teren przy ulicy Pogodnej oraz teren przy ulicy Głównej.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Centrum Rekreacji Oborniki położonego przy ul. Czarnkowskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

od 01.10.2018 do 28.11.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 2,5 ha i obejmuje teren Centrum Rekreacji Oborniki położonego przy ul. Czarnkowskiej w miejscowości Oborniki,gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej nr 1968 położonej przy ul. Obrzyckiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

od 01.10.2018 do 28.11.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 0,25 ha i obejmuje teren działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1968 położonej przy ul. Obrzyckiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki - Rudki, gmina Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

od 01.10.2018 do 28.11.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 33,56 ha i obejmuje teren w miejscowości Oborniki-Rudki, gmina Obornik.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]