Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto i Gmina Skoki

Miasto i Gmina Skoki liczy 9 396 mieszkańców (2017) i leży w północno-wschodniej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Skoki są jedyną gminą Metropoli Poznań z powiatu wągrowieckiego. Znane są przede wszystkim z licznych zbiorników wodnych i lasów oraz terenów letniskowych. Znajduje się tu 17 jezior, wiele cieków wodnych i ponad 140 ha stawów rybnych. Nie dotarła tu jeszcze intensywna urbanizacja, a wiejska część gminy należy do najsłabiej zaludnionych obszarów Metropolii. Oprócz walorów przyrodniczych o atrakcyjności turystycznej gminy stanowi także cenne dziedzictwo kulturowe, którego najbardziej charakterystycznym elementem są drewniane kościoły na szlaku wokół Puszczy Zielonki. Dużą szansą dla gminy jest zakończona modernizacja linii kolejowej Poznań-Wągrowiec, która znacząco poprawiła dostępność komunikacyjną Skoków.

Gmina Skoki pełni rolę organizatora konsultacji społecznych. W 2016 roku przeprowadzono procedury konsultacji w takich dziedzinach, jak: współpraca z organizacjami pozarządowymi, ochrona środowiska, oświata.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

od 18.01.2018 do 31.01.2018
zakończone
Usługi społeczne / Zdrowie
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023"

od 03.08.2017 do 17.08.2017
zakończone
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023". W ramach Programu przewidziano szereg zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia w Gminie Skoki, a w szczególności na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skoki

od 19.06.2017 do 30.06.2017
zakończone
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Skoki do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skoki. Dla wybranego obszaru rewitalizacji zaplanowany zostanie szereg zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia na przedmiotowym obszarze, jak też w całej Gminie.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]