Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto i Gmina Skoki

Miasto i Gmina Skoki liczy 9 396 mieszkańców (2017) i leży w północno-wschodniej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Skoki są jedyną gminą Metropoli Poznań z powiatu wągrowieckiego. Znane są przede wszystkim z licznych zbiorników wodnych i lasów oraz terenów letniskowych. Znajduje się tu 17 jezior, wiele cieków wodnych i ponad 140 ha stawów rybnych. Nie dotarła tu jeszcze intensywna urbanizacja, a wiejska część gminy należy do najsłabiej zaludnionych obszarów Metropolii. Oprócz walorów przyrodniczych o atrakcyjności turystycznej gminy stanowi także cenne dziedzictwo kulturowe, którego najbardziej charakterystycznym elementem są drewniane kościoły na szlaku wokół Puszczy Zielonki. Dużą szansą dla gminy jest zakończona modernizacja linii kolejowej Poznań-Wągrowiec, która znacząco poprawiła dostępność komunikacyjną Skoków.

Gmina Skoki pełni rolę organizatora konsultacji społecznych. W 2016 roku przeprowadzono procedury konsultacji w takich dziedzinach, jak: współpraca z organizacjami pozarządowymi, ochrona środowiska, oświata.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegogminy Skoki na obszarze wsi Rejowiec i Szczodrochowo

od 08.02.2022 do 02.03.2022
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku). Zapoznanie się z projektem zmiany planu w siedzibie urzędu możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt tel. 61 8925-820.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego część miejscowości Roszkówko

od 12.07.2021 do 04.08.2021
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku). Zapoznanie się z projektem planu w siedzibie urzędu możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt tel. 61 8925-820.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego część obrębu Rejowiec, Stawiany i Niedźwiedziny

od 02.06.2021 do 25.06.2021
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku). Zapoznanie się z projektem planu w siedzibie urzędu możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt tel. 61 8925-820.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Brzeźno

od 22.03.2021 do 14.04.2021
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku). Zapoznanie się z projektem planu w siedzibie urzędu możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt tel. 61 8925-820.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo w rejonie ulicy Skockiej, Zagajnikowej, Borówiec, Szkolnej, Bajkowej, Sezamkowej, Leśnych Skrzat

od 19.03.2021 do 12.04.2021
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku). Zapoznanie się z projektem planu w siedzibie urzędu możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty – kontakt tel. 61 8925-820.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp obejmującego część miejscowości Potrzanowo w rejonie ulicy Skockiej, Zagajnikowej, Borówiec, Szkolnej, Bajkowej, Sezamkowej, Leśnych Skrzatów, Stare Potrzanowo i Smolarki

od 31.12.2020 do 03.02.2021
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki

od 17.08.2020 do 16.09.2020
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Sława Wielkopolska

od 18.06.2020 do 20.07.2020
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Sława Wielkopolska, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca w Skokach i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Roszkowie

od 29.07.2019 do 28.08.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie Wielkopolskiej i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Skokach

od 15.05.2019 do 14.06.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie Wielkopolskiej i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Skokach

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki

od 20.02.2019 do 21.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie Wielkopolskiej i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Skokach

od 09.01.2019 do 19.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo w części działki nr ewidencyjny 771

od 28.11.2018 do 06.02.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo w części działki nr ewidencyjny 771. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie Infrastruktury i Planowania Przestrzennego w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki

od 16.11.2018 do 18.01.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie infrastruktury i planowania przestrzennego w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki

od 10.09.2018 do 17.10.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie infrastruktury i planowania przestrzennego w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo

od 30.08.2018 do 08.10.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie infrastruktury i planowania przestrzennego w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo

od 28.06.2018 do 13.08.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego granice określono na załączniku graficznym. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Referacie infrastruktury i planowania przestrzennego w godzinach pracy biura (szczegółowe godziny podajemy w załączniku).

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

od 18.01.2018 do 31.01.2018
zakończone
Usługi społeczne / Zdrowie
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]