Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Gmina Komorniki

Gmina Komorniki liczy 26 528 mieszkańców (2017) i leży w południowo-zachodniej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Poznańskiego.

Komorniki należą do jednej z najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin Metropolii Poznań, co w dużej mierze wynika z ich doskonałego położenia komunikacyjnego. Skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław oraz autostrady A2 Berlin-Warszawa tworzy znakomite warunki lokalizacji wszelkich inwestycji gospodarczych. Na terenie gminy działa wiele dużych firm branży logistyczno-spedycyjnej oraz logistyczno-magazynowej, produkcyjnej, outsourcingowej i budowlanej. Bliskość Poznania stymuluje rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminie. Na terenach wykorzystywanych dotychczas jako użytki rolne powstają liczne osiedla deweloperskie. Szczególnie intensywnie przejawia się to w bezpośrednio sąsiadujących z miastem Plewiskach. Natomiast obszary południowe gminy to niezwykle atrakcyjne leśne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, urozmaicone jeziorami Rynny Rosnowsko-Jarosławskiej. Na terenie gminy działa jedyne w Polsce i jedno z nielicznych w Europie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Gmina Komorniki pełni rolę organizatora konsultacji społecznych. W 2017 roku przeprowadzono procedury konsultacji w takich dziedzinach, jak: Budżet Obywatelski Gminy Komorniki, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszar rewitalizacji gminy, program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, zmiany granic obrębów geodezyjnych, planowanych projektów w ramach ZIT. W poprzednich latach mieszkańcy byli zapraszani do konsultacji lokalnych projektów, m.in. wybór elewacji nowej szkoły podstawowej w Plewiskach, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Plewiskach, rozbudowa szkoły podstawowej w Wirach. Samorząd od 2017 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach budżetu obywatelskiego, w którym mają realny wpływ na rozwój swoich miejscowości.

Gmina Komorniki

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7 i 864/7

od 28.05.2018 do 27.06.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7 i 864/7

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie ulicy Poznańskiej

od 26.03.2018 do 24.04.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie ulicy Poznańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

od 05.01.2018 do 05.02.2018
zakończone
Rewitalizacja
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku

od 18.10.2017 do 06.11.2017
zakończone
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi to dokument określający priorytety i zadania publiczne, które gmina przewiduje do realizacji w danym roku. Od Państwa zależy, jakie zadania zostaną zlecone organizacjom pożytku publicznego w 2018 r. Zachęcamy do opiniowania projektu Programu oraz wskazywania obszarów, które Państwa zdaniem powinny się w nim znaleźć.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]