Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Gmina Mosina

Gmina Mosina liczy 31 419 mieszkańców (2017) i leży w południowej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Poznańskiego.

Gmina oferuje szeroki wachlarz lokalizacji terenów pod budownictwo mieszkaniowe, które szczególnie dynamicznie rozwija się w północno-wschodniej jej części (Czapury, Wiórek, Daszewice) bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem. Przez gminę nie przebiegają drogi rangi krajowej. Z drugiej jednak strony atrakcyjna przyroda, brak uciążliwych inwestycji gospodarczych i funkcjonująca z dużą częstotliwością komunikacja kolejowa z Poznaniem sprawiają, iż kluczowy dla przyszłości gminy może być rozwój turystyki i budownictwa mieszkaniowego. Gmina łączy atrakcyjne przyrodniczo i turystyczne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Walory uzdrowiskowe i rekreacyjne gminy odkryto już na przełomie XIX i XX w., szczególnie po oddaniu do użytku nowej linii kolejowej do Ludwikowa (Osowej Góry). Na terenie gminy znajduje się najważniejsze w Metropolii Poznań ujęcie wody pitnej, będące głównym źródłem zasilania poznańskiego systemu wodociągowego.

Gmina Mosina pełni rolę organizatora konsultacji społecznych. Gmina umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie projektów i głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno, Gmina Mosina

od 21.03.2018 do 27.04.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Ponowne (drugie) wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów części wsi Krosno, Gmina Mosina, do publicznego wglądu. Projekt planu miejscowego dotyczy obszaru położonego pomiędzy ulicą Piaskową, ulicą Jana Cybisa, ulicą Mieszka I, ulicą Główną w Krośnie.

Konsultacje w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury- Mosińskiego Ośrodka Kultury

od 17.02.2018 do 01.03.2018
zakończone
Kultura / Sport / Turystyka
Konsultacje dotyczą zamiaru wydzielenia z Mosińskiego Ośrodka Kultury działających w jego obszarze Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej. W wyniku podziału zamierza się utworzyć nową samorządową instytucje kultury - Galerię Sztuki w Mosinie, która powstanie w oparciu o pracowników i mienie Mosińskiego Ośrodka Kultury.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]