Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Gmina Rokietnica

Gmina Rokietnica liczy 15 679 mieszkańców (2015) i leży w północno-zachodniej części Metropolii Poznań na terenie Powiatu Poznańskiego.

Gmina Rokietnica jest przykładem wyjątkowo intensywnej suburbanizacji. Dotychczasowe pola uprawne coraz częściej zamieniają się w nowe osiedla mieszkaniowe. W ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost liczby mieszkańców, szczególnie w południowej części gminy, ze względu na dynamiczną migrację ludności z terenu Poznania. Zmiany demograficzne i urbanistyczne wpłynęły na konieczność podjęcia szerokich inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. Najważniejszymi szlakami transportowymi w gminie są droga wojewódzka nr 184 Poznań-Szamotuły oraz zachodnia obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 z węzłami w Rokietnicy i Kobylnikach. Przyszły rozwój gospodarczy gminy związany jest także z modernizacją linii kolejowej Poznań-Szczecin. Przyrodniczym wyróżnikiem gminy pozostaje malownicza dolina Samicy Kierskiej.

Gmina Rokietnica pełni rolę organizatora konsultacji społecznych.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Piła Krzewina - Plewiska

od 21.03.2019 do 14.05.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca 2019r. do 29 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino rejon ul. Poznańskiej, ul. Tarnowskiej i ul. Zbożowej

od 21.03.2019 do 14.05.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca 2019r. do 29 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej w miejscowości Mrowino

od 20.03.2019 do 12.04.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały nr V/34/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej w miejscowości Mrowino

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica

od 14.03.2019 do 05.04.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica Uchwały Nr V/33/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica.

trzecie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 399 - 401, 408 - 416 i części działki nr 699

od 26.02.2019 do 21.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 399 - 401, 408 - 416 i części działki nr 699, w dniach od 26 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica przy ul. Golęcińskiej 1, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek – piątek 8:00 – 12:00).

ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica

od 12.02.2019 do 13.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 lutego 2019 r. do 13 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (pok. nr 8), w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00.

przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 277/7 i 277/13

od 07.02.2019 do 04.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
Zawiadamiam o: • podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica uchwały Nr IV/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 277/7 i 277/13; • przystąpieniu do sporządzenia wyżej wymienionego planu miejscowego; • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.

projekt mpzp w miejscowości Bytkowo rejon ul. Obornickiej do ul. Sobockiej w miejscowości Rostworowo i w miejscowości Sobota rejon ul. Gajówki do Zachodniej Obwodnicy Poznania

od 05.06.2018 do 06.07.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Bytkowo rejon ul. Obornickiej do ul. Sobockiej w miejscowości Rostworowo i w miejscowości Sobota rejon ul. Gajówki do Zachodniej Obwodnicy Poznania

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 154/3, 154/8, 154/14, 154/15, 157/4, 156 i 183/3

od 17.04.2018 do 21.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 154/3, 154/8, 154/14, 154/15, 157/4, 156 i 183/3

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 144/9, 144/10, 144/12, 144/14, 144/15, 144/16 i 144/17

od 17.04.2018 do 21.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 144/9, 144/10, 144/12, 144/14, 144/15, 144/16 i 144/17

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy Poznania wra

od 12.04.2018 do 15.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice rejon ul. Pawłowickiej, Samicy Kierskiej, Kiekrz, Rokietnica, Bytkowo, Sobota do Zachodniej Obwodnicy Poznania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Kolejowej, ul. Dworcowej, ul. Szkolnej, ul. Szamotulskiej i w miejscowości Cerekwica, rejon ul. Szamotulskiej do torów kolejowych

od 04.04.2018 do 07.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon ul. Kolejowej, ul. Dworcowej, ul. Szkolnej, ul. Szamotulskiej i w miejscowości Cerekwica, rejon ul. Szamotulskiej do torów kolejowych
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]