Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto Poznań

Miasto Poznań liczy 540 372 mieszkańców (2016) i będąc stolicą Metropolii leży w jej centralnej części. Posiada status miasta na prawach powiatu.

Jest piątym co do wielkości miastem Polski, sercem obszaru metropolitalnego i stolicą województwa wielkopolskiego. To także kluczowy węzeł komunikacyjny środkowo–zachodniej Polski, liczący się ośrodek biznesu, kultury, nauki i sportu. Położenie w obrębie międzynarodowych dróg kolejowych i drogowych oraz duże możliwości komunikacyjne, także dzięki połączeniom lotniczym, zwiększają możliwości rozwoju Poznania, jako centrum Metropolii.

Poznań tradycyjnie kojarzony jest z oszczędnością i pracowitością mieszkańców. To miasto nowoczesnej przedsiębiorczości - w zestawieniu liderów zrównoważonego rozwoju znalazło się w 2017 roku na drugim miejscu w Polsce, ustępując tylko Warszawie. Miasto ma silny lokalny rynek pracy, na którym poza dużymi firmami działa wiele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mocne środowisko akademickie i naukowe.

Poznań jest również jednym z najbardziej zielonych polskich miast i coraz intensywniej zwraca się w stronę przepływającej przez miasto Warty. Zwarty układ ulic i duża liczba parków w mieście sprawiają, że jest w nim potencjał dla rozwoju zrównoważonego transportu. Miasto inwestuje w ekologiczne autobusy i tramwaje, rozwija sieć ścieżek rowerowych i dba o potrzeby kierowców, nie zapominając jednak o pieszych.

Siłą Poznania są jego mieszkańcy. Aktywnie działają tu setki organizacji pozarządowych i społecznych, rady osiedli i najsilniejsze w Polsce ruchy miejskie. Sprzyja temu przyjazna przestrzeń publiczna i wyjątkowy układ przestrzenny z wieloma rynkami i lokalnymi centrami, którym towarzyszy silna tożsamość lokalna.

Efektem współpracy poznaniaków jest rozbudowany dialog społeczny. Poznań organizuje liczne konsultacje społeczne, tylko w 2016 roku przeprowadzono je w takich dziedzinach, jak: planowanie przestrzenne, zmiany i przebudowy układu drogowego, organizacja ruchu, opieka zdrowotna, polityka prorodzinna, rozwój infrastruktury rowerowej, polityka transportowa, nazewnictwo ulic, lokalizacja i projekty pomników oraz konsultacje z Prezydentem Miasta Poznania w sprawach istotnych dla mieszkańców poszczególnych osiedli Miasta. Samorząd od 2012 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach kolejnych edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (pierwsza edycja to PBO13).

Wielowariantowa koncepcja prowadzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego na odcinku pomiędzy ul. Armii Poznań i al. Wielkopolską

od 22.03.2019 do 05.04.2019
zakończone
Inwestycje / Drogi
Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów, budowa wydzielonej drogi rowerowej a może ciąg pieszo-rowerowy? Te trzy propozycje znalazły się w wielowariantowej koncepcji budowy infrastruktury rowerowej, która połączy ul. Armii Poznań z Al. Wielkopolską.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu

od 12.03.2019 do 03.04.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Naramowickiej i Karpia' oraz 'W rejonie ulicy Karpia – część wschodnia' w Poznaniu

od 11.03.2019 do 02.04.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Naramowickiej i Karpia' oraz 'W rejonie ulicy Karpia – część wschodnia' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka' w Poznaniu

od 07.03.2019 do 28.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.j w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Brama Zachodnia - Centrum' w Poznaniu

od 05.03.2019 do 27.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Brama Zachodnia - Centrum' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.j w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego

od 04.03.2019 do 26.03.2019
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

Dwa projekty mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu

od 29.11.2018 do 17.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 'Morasko - Radojewo - Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz 'Morasko - Radojewo - Umultowo' Radojewo Zachód część C w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie opinii uczestników konsultacji.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu

od 27.11.2018 do 19.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.j w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania placu Bernardyńskiego w Poznaniu

od 21.11.2018 do 31.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Planowane konsultacje są organizowane w ramach procedury sporządzania projektu mpzp "W rejonie placu Bernardyńskiego " jako dodatkowe działania partycypacyjne, uzupełniające dwuetapowe konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp, które się już odbyły. Planowane konsultacje obejmować mają warsztaty urbanistyczne, spotkanie informacyjne podsumowujące warsztaty oraz dwudziestodniowy termin zbierania opinii uczestników konsultacji. Konsultacje społeczne potrwają od 21 listopada do 31 grudnia 2018 r. 21 listopada 2018 r. odbędą się warsztaty urbanistyczne poprzedzone otwartą rekrutacją. O godzinie 17.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Za Bramką 1) będziemy wspólnie dyskutować na temat szczegółowych wytycznych projektowych zagospodarowania przestrzeni Placu Bernardyńskiego. Wytyczne powinny uwzględniać potrzeby mieszkańców oraz kupców, z jednoczesnym zachowaniem wymogów konserwatorskich. Zależy nam na wypracowaniu rekomendacji, które pozwolą na znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: jak zaplanować stragany i pawilony w odpowiedniej liczbie w strefie handlowej placu? gdzie powinna zostać zlokalizowana toaleta publiczna? gdzie powinny znajdować się kontenery na odpady? jak urządzić strefę rekreacyjną placu? w jaki sposób uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych? Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach urbanistycznych prosimy o zgłoszenia mailowe pod adresem: okej.pracownia@gmail.com do poniedziałku, 19 listopada 2018 r. Więej w załączonym zaproszeniu - informacji oraz w ulotce. W dniu 13 grudnia 2018 r. odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami, miejsce spotkania podamy wkrótce na naszej stronie. Od 13 do 31 grudnia 2018 r. swoje opinie i sugestie dotyczące planu można będzie przesyłać: - pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl - pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań Kontakt: Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Katarzyna Chorążewicz - z-ca kierownika zespołu projektowego, tel. 61 639 69 10, Łukasz Olędzki - koordynator programu konsultacji, tel. 61 639 64 66. Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 34. Serdecznie zapraszamy do zapisania się na warsztaty urbanistyczne i do wzięcia udziału w konsultacjach! Wszystkie informacje nt. konsultacji znajdą Państwo na stronie Miasta Poznania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Polan' w Poznaniu

od 20.11.2018 do 12.12.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Polan' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.j w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

konsultacje społeczne dotyczące wizji zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu

od 08.11.2018 do 29.11.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.j w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]