Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto Poznań

Miasto Poznań liczy 540 372 mieszkańców (2016) i będąc stolicą Metropolii leży w jej centralnej części. Posiada status miasta na prawach powiatu.

Jest piątym co do wielkości miastem Polski, sercem obszaru metropolitalnego i stolicą województwa wielkopolskiego. To także kluczowy węzeł komunikacyjny środkowo–zachodniej Polski, liczący się ośrodek biznesu, kultury, nauki i sportu. Położenie w obrębie międzynarodowych dróg kolejowych i drogowych oraz duże możliwości komunikacyjne, także dzięki połączeniom lotniczym, zwiększają możliwości rozwoju Poznania, jako centrum Metropolii.

Poznań tradycyjnie kojarzony jest z oszczędnością i pracowitością mieszkańców. To miasto nowoczesnej przedsiębiorczości - w zestawieniu liderów zrównoważonego rozwoju znalazło się w 2017 roku na drugim miejscu w Polsce, ustępując tylko Warszawie. Miasto ma silny lokalny rynek pracy, na którym poza dużymi firmami działa wiele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mocne środowisko akademickie i naukowe.

Poznań jest również jednym z najbardziej zielonych polskich miast i coraz intensywniej zwraca się w stronę przepływającej przez miasto Warty. Zwarty układ ulic i duża liczba parków w mieście sprawiają, że jest w nim potencjał dla rozwoju zrównoważonego transportu. Miasto inwestuje w ekologiczne autobusy i tramwaje, rozwija sieć ścieżek rowerowych i dba o potrzeby kierowców, nie zapominając jednak o pieszych.

Siłą Poznania są jego mieszkańcy. Aktywnie działają tu setki organizacji pozarządowych i społecznych, rady osiedli i najsilniejsze w Polsce ruchy miejskie. Sprzyja temu przyjazna przestrzeń publiczna i wyjątkowy układ przestrzenny z wieloma rynkami i lokalnymi centrami, którym towarzyszy silna tożsamość lokalna.

Efektem współpracy poznaniaków jest rozbudowany dialog społeczny. Poznań organizuje liczne konsultacje społeczne, tylko w 2016 roku przeprowadzono je w takich dziedzinach, jak: planowanie przestrzenne, zmiany i przebudowy układu drogowego, organizacja ruchu, opieka zdrowotna, polityka prorodzinna, rozwój infrastruktury rowerowej, polityka transportowa, nazewnictwo ulic, lokalizacja i projekty pomników oraz konsultacje z Prezydentem Miasta Poznania w sprawach istotnych dla mieszkańców poszczególnych osiedli Miasta. Samorząd od 2012 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach kolejnych edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (pierwsza edycja to PBO13).

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Jeżyce - Północ', część C w Poznaniu.

od 01.03.2018 do 13.04.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'Jeżyce - Północ', część C w Poznaniu w terminie od 1 marca do 29 marca 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 8 marca 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 13 kwietnia 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Armii Krajowej' w Poznaniu.

od 07.02.2018 do 20.03.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'Osiedle Armii Krajowej' w Poznaniu w terminie od 8 grudnia 2017r. do 20 marca 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 8 lutego 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 20 marca 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej' w Poznaniu.

od 06.02.2018 do 20.03.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej' w Poznaniu w terminie od 6 lutego do 6 marca 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 6 lutego 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 20 marca 2018r.

Rozbudowa ul. Dolna Wilda i Górna Wilda w Poznaniu o dwukierunkową drogę dla rowerów

od 23.01.2018 do 06.02.2018
zakończone
Inwestycje / Drogi
Nowy chodnik, miejsca parkingowe i wydzielona droga rowerowa – ich powstanie przewiduje koncepcja rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się ul. Dolna Wilda oraz ułatwi dojazd rowerem do terenów rekreacyjnych w Parku Jana Pawła II i Lesie Dębińskim. Konsultacje społeczne koncepcji potrwają do 6 lutego.

Wielowariantowa koncepcja przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK 92 pomiędzy węzłami Podolany i Koszalińska wraz z budową przedłużenia al. Solidarności

od 29.12.2017 do 09.02.2018
zakończone
Inwestycje / Drogi
Przebudowa ulicy Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92, rozbudowa Alei Solidarności, budowa węzłów Podolany i Koszalińska oraz wiaduktu nad linią kolejową Poznań – Piła to inwestycja o strategicznym znaczeniu zarówno dla mieszkańców osiedli w północno-zachodniej części Poznania, jak również całego miasta i aglomeracji poznańskiej. Konsultacje społeczne koncepcji tego zadania potrwają do 9 lutego 2018 roku.

Wielowariantowa koncepcja organizacji ruchu na os. Św. Łazarz

od 15.12.2017 do 31.01.2018
zakończone
Inwestycje / Drogi
Zmiana organizacji ruchu to jeden z najważniejszych projektów planowanych na terenie Łazarza. Dzięki niej możliwe będzie wprowadzenie Stefy Płatnego Parkowania, co w połączeniu z uspokojeniem ruchu i rewitalizacją Rynku Łazarskiego przyczyni się do poprawy jakości życia w tej części Poznania. Konsultacje społeczne wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu potrwają do końca stycznia 2018 roku.

Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego : dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu.

od 16.11.2017 do 01.12.2017
zakończone
Planowanie przestrzenne
II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie opinii uczestników konsultacji.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej' w Poznaniu.

od 16.10.2017 do 06.11.2017
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków składanych w ramach procedury sporządzania projektu mpzp.

Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'Morasko-Radojewo-Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie oraz 'Morasko-Radojewo-Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu

od 12.10.2017 do 26.10.2017
zakończone
Planowanie przestrzenne
II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'Morasko-Radojewo-Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie oraz 'Morasko-Radojewo-Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków składanych w ramach procedury sporządzania projektu mpzp.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]