Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto Poznań

Miasto Poznań liczy 540 372 mieszkańców (2016) i będąc stolicą Metropolii leży w jej centralnej części. Posiada status miasta na prawach powiatu.

Jest piątym co do wielkości miastem Polski, sercem obszaru metropolitalnego i stolicą województwa wielkopolskiego. To także kluczowy węzeł komunikacyjny środkowo–zachodniej Polski, liczący się ośrodek biznesu, kultury, nauki i sportu. Położenie w obrębie międzynarodowych dróg kolejowych i drogowych oraz duże możliwości komunikacyjne, także dzięki połączeniom lotniczym, zwiększają możliwości rozwoju Poznania, jako centrum Metropolii.

Poznań tradycyjnie kojarzony jest z oszczędnością i pracowitością mieszkańców. To miasto nowoczesnej przedsiębiorczości - w zestawieniu liderów zrównoważonego rozwoju znalazło się w 2017 roku na drugim miejscu w Polsce, ustępując tylko Warszawie. Miasto ma silny lokalny rynek pracy, na którym poza dużymi firmami działa wiele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mocne środowisko akademickie i naukowe.

Poznań jest również jednym z najbardziej zielonych polskich miast i coraz intensywniej zwraca się w stronę przepływającej przez miasto Warty. Zwarty układ ulic i duża liczba parków w mieście sprawiają, że jest w nim potencjał dla rozwoju zrównoważonego transportu. Miasto inwestuje w ekologiczne autobusy i tramwaje, rozwija sieć ścieżek rowerowych i dba o potrzeby kierowców, nie zapominając jednak o pieszych.

Siłą Poznania są jego mieszkańcy. Aktywnie działają tu setki organizacji pozarządowych i społecznych, rady osiedli i najsilniejsze w Polsce ruchy miejskie. Sprzyja temu przyjazna przestrzeń publiczna i wyjątkowy układ przestrzenny z wieloma rynkami i lokalnymi centrami, którym towarzyszy silna tożsamość lokalna.

Efektem współpracy poznaniaków jest rozbudowany dialog społeczny. Poznań organizuje liczne konsultacje społeczne, tylko w 2016 roku przeprowadzono je w takich dziedzinach, jak: planowanie przestrzenne, zmiany i przebudowy układu drogowego, organizacja ruchu, opieka zdrowotna, polityka prorodzinna, rozwój infrastruktury rowerowej, polityka transportowa, nazewnictwo ulic, lokalizacja i projekty pomników oraz konsultacje z Prezydentem Miasta Poznania w sprawach istotnych dla mieszkańców poszczególnych osiedli Miasta. Samorząd od 2012 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach kolejnych edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (pierwsza edycja to PBO13).

Wielowariantowa koncepcja przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu DK 92 pomiędzy węzłami Podolany i Koszalińska wraz z budową przedłużenia al. Solidarności

od 29.12.2017 do 09.02.2018
zakończone
Inwestycje / Drogi
Przebudowa ulicy Lutyckiej w ciągu Drogi Krajowej 92, rozbudowa Alei Solidarności, budowa węzłów Podolany i Koszalińska oraz wiaduktu nad linią kolejową Poznań – Piła to inwestycja o strategicznym znaczeniu zarówno dla mieszkańców osiedli w północno-zachodniej części Poznania, jak również całego miasta i aglomeracji poznańskiej. Konsultacje społeczne koncepcji tego zadania potrwają do 9 lutego 2018 roku.

Wielowariantowa koncepcja organizacji ruchu na os. Św. Łazarz

od 15.12.2017 do 31.01.2018
zakończone
Inwestycje / Drogi
Zmiana organizacji ruchu to jeden z najważniejszych projektów planowanych na terenie Łazarza. Dzięki niej możliwe będzie wprowadzenie Stefy Płatnego Parkowania, co w połączeniu z uspokojeniem ruchu i rewitalizacją Rynku Łazarskiego przyczyni się do poprawy jakości życia w tej części Poznania. Konsultacje społeczne wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu potrwają do końca stycznia 2018 roku.

Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego : dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu.

od 16.11.2017 do 01.12.2017
zakończone
Planowanie przestrzenne
II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie opinii uczestników konsultacji.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej' w Poznaniu.

od 16.10.2017 do 06.11.2017
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej' w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków składanych w ramach procedury sporządzania projektu mpzp.

Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'Morasko-Radojewo-Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie oraz 'Morasko-Radojewo-Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu

od 12.10.2017 do 26.10.2017
zakończone
Planowanie przestrzenne
II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'Morasko-Radojewo-Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie oraz 'Morasko-Radojewo-Umultowo' klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków składanych w ramach procedury sporządzania projektu mpzp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Krzyżanki” pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu.

od 28.09.2017 do 13.10.2017
zakończone
Planowanie przestrzenne
II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dolina Krzyżanki' pomiędzy ulicami Słupską i Sianowską w Poznaniu. Konsultacje obejmowały spotkanie informacyjne oraz zbieranie opinii uczestników konsultacji.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu

od 21.09.2017 do 04.10.2017
zakończone
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy płyty Rynku Jeżyckiego

od 09.09.2017 do 29.09.2017
zakończone
Rewitalizacja
Konsultacje społeczne związane z przebudową płyty Rynku Jeżyckiego w Poznaniu oraz jej nowym zagospodarowaniem. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag od wszystkich zainteresowanych dotyczących zagospodarowania płyty Rynku Jeżyckiego i jego sposobu funkcjonowania. Zebrane opinie i uwagi posłużą do zaprojektowania na nowo jego przestrzeni.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]