Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto Poznań

Miasto Poznań liczy 540 372 mieszkańców (2016) i będąc stolicą Metropolii leży w jej centralnej części. Posiada status miasta na prawach powiatu.

Jest piątym co do wielkości miastem Polski, sercem obszaru metropolitalnego i stolicą województwa wielkopolskiego. To także kluczowy węzeł komunikacyjny środkowo–zachodniej Polski, liczący się ośrodek biznesu, kultury, nauki i sportu. Położenie w obrębie międzynarodowych dróg kolejowych i drogowych oraz duże możliwości komunikacyjne, także dzięki połączeniom lotniczym, zwiększają możliwości rozwoju Poznania, jako centrum Metropolii.

Poznań tradycyjnie kojarzony jest z oszczędnością i pracowitością mieszkańców. To miasto nowoczesnej przedsiębiorczości - w zestawieniu liderów zrównoważonego rozwoju znalazło się w 2017 roku na drugim miejscu w Polsce, ustępując tylko Warszawie. Miasto ma silny lokalny rynek pracy, na którym poza dużymi firmami działa wiele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mocne środowisko akademickie i naukowe.

Poznań jest również jednym z najbardziej zielonych polskich miast i coraz intensywniej zwraca się w stronę przepływającej przez miasto Warty. Zwarty układ ulic i duża liczba parków w mieście sprawiają, że jest w nim potencjał dla rozwoju zrównoważonego transportu. Miasto inwestuje w ekologiczne autobusy i tramwaje, rozwija sieć ścieżek rowerowych i dba o potrzeby kierowców, nie zapominając jednak o pieszych.

Siłą Poznania są jego mieszkańcy. Aktywnie działają tu setki organizacji pozarządowych i społecznych, rady osiedli i najsilniejsze w Polsce ruchy miejskie. Sprzyja temu przyjazna przestrzeń publiczna i wyjątkowy układ przestrzenny z wieloma rynkami i lokalnymi centrami, którym towarzyszy silna tożsamość lokalna.

Efektem współpracy poznaniaków jest rozbudowany dialog społeczny. Poznań organizuje liczne konsultacje społeczne, tylko w 2016 roku przeprowadzono je w takich dziedzinach, jak: planowanie przestrzenne, zmiany i przebudowy układu drogowego, organizacja ruchu, opieka zdrowotna, polityka prorodzinna, rozwój infrastruktury rowerowej, polityka transportowa, nazewnictwo ulic, lokalizacja i projekty pomników oraz konsultacje z Prezydentem Miasta Poznania w sprawach istotnych dla mieszkańców poszczególnych osiedli Miasta. Samorząd od 2012 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach kolejnych edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (pierwsza edycja to PBO13).

Koncepcja zmiany organizacji ruchu na ul. Brzask i ul. Sierakowskiej

od 20.06.2018 do 04.07.2018
zakończone
Inwestycje / Drogi
Poprawa bezpieczeństwa i uwolnienie chodników od parkujących na nich samochodów to najważniejsze cele koncepcji zmiany organizacji ruchu na ulicach Brzask i Sierakowskiej w Poznaniu. Zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje uwagi do opisanych poniże zmian do 4 lipca br. 20 czerwca odbędzie się również spotkanie z mieszkańcami osiedla Grunwald Północ.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon dawnego folwarku Głuszyna' w Poznaniu

od 04.06.2018 do 16.07.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'Rejon dawnego folwarku Głuszyna' w Poznaniu w terminie od 4 czerwca do 2 lipca 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 27 czerwca 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 16 lipca 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu

od 19.04.2018 do 10.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie opinii uczestników konsultacji.

Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 'Morasko - Radojewo - Umultowo' klin zieleni w rejonie ulicy Umultowskiej oraz klin zieleni w rejonie ulicy Huby Moraskie w Poznaniu.

od 13.04.2018 do 29.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów mpzp 'Morasko - Radojewo - Umultowo' klin zieleni w rejonie ulicy Umultowskiej oraz klin zieleni w rejonie Huby Moraskie w Poznaniu w terminie od 13 kwietnia do 15 maja 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 16 kwietnia 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 29 maja 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej' w Poznaniu

od 04.04.2018 do 18.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej' w Poznaniu w terminie od 4 kwietnia do 18 maja 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 18 kwietnia 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 18 maja 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty' w Poznaniu

od 03.04.2018 do 17.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu w terminie od 3 kwietnia do 2 maja 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 12 kwietnia 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 17 maja 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Morasko – Radojewo – Umultowo”'rejon ulicy Lewandowskiego, część A w Poznaniu.

od 22.03.2018 do 12.04.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru \'Morasko – Radojewo – Umultowo\' rejon ulicy Lewandowskiego, część A w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie opinii uczestników konsultacji.

Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu.

od 22.03.2018 do 04.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu w terminie od 22 marca do 2 kwietnia 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 4 kwietnia 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 4 maja 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulicy Gołębiej' w Poznaniu.

od 21.03.2018 do 04.05.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'W rejonie ulicy Gołębiej' w Poznaniu w terminie od 21 marca do 19 kwietnia 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 5 kwietnia 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 4 maja 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna A' w Poznaniu.

od 15.03.2018 do 27.04.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna A' w Poznaniu w terminie od 15 marca do 13 kwietnia 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 10 kwietnia 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 27 kwietnia 2018r.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]