Wyszukaj interesujące Cię konsultacje

Zdefiniuj przynajmniej jedno kryterium wyszukiwania. Ustawiając więcej kryteriów wynikiem będzie iloczyn zbiorów.


Miasto Poznań

Miasto Poznań liczy 540 372 mieszkańców (2016) i będąc stolicą Metropolii leży w jej centralnej części. Posiada status miasta na prawach powiatu.

Jest piątym co do wielkości miastem Polski, sercem obszaru metropolitalnego i stolicą województwa wielkopolskiego. To także kluczowy węzeł komunikacyjny środkowo–zachodniej Polski, liczący się ośrodek biznesu, kultury, nauki i sportu. Położenie w obrębie międzynarodowych dróg kolejowych i drogowych oraz duże możliwości komunikacyjne, także dzięki połączeniom lotniczym, zwiększają możliwości rozwoju Poznania, jako centrum Metropolii.

Poznań tradycyjnie kojarzony jest z oszczędnością i pracowitością mieszkańców. To miasto nowoczesnej przedsiębiorczości - w zestawieniu liderów zrównoważonego rozwoju znalazło się w 2017 roku na drugim miejscu w Polsce, ustępując tylko Warszawie. Miasto ma silny lokalny rynek pracy, na którym poza dużymi firmami działa wiele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mocne środowisko akademickie i naukowe.

Poznań jest również jednym z najbardziej zielonych polskich miast i coraz intensywniej zwraca się w stronę przepływającej przez miasto Warty. Zwarty układ ulic i duża liczba parków w mieście sprawiają, że jest w nim potencjał dla rozwoju zrównoważonego transportu. Miasto inwestuje w ekologiczne autobusy i tramwaje, rozwija sieć ścieżek rowerowych i dba o potrzeby kierowców, nie zapominając jednak o pieszych.

Siłą Poznania są jego mieszkańcy. Aktywnie działają tu setki organizacji pozarządowych i społecznych, rady osiedli i najsilniejsze w Polsce ruchy miejskie. Sprzyja temu przyjazna przestrzeń publiczna i wyjątkowy układ przestrzenny z wieloma rynkami i lokalnymi centrami, którym towarzyszy silna tożsamość lokalna.

Efektem współpracy poznaniaków jest rozbudowany dialog społeczny. Poznań organizuje liczne konsultacje społeczne, tylko w 2016 roku przeprowadzono je w takich dziedzinach, jak: planowanie przestrzenne, zmiany i przebudowy układu drogowego, organizacja ruchu, opieka zdrowotna, polityka prorodzinna, rozwój infrastruktury rowerowej, polityka transportowa, nazewnictwo ulic, lokalizacja i projekty pomników oraz konsultacje z Prezydentem Miasta Poznania w sprawach istotnych dla mieszkańców poszczególnych osiedli Miasta. Samorząd od 2012 roku umożliwia swoim mieszkańcom zgłaszanie i wybór projektów w ramach kolejnych edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (pierwsza edycja to PBO13).

konsultacje społeczne dotyczące wizji zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu

od 08.11.2018 do 29.11.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.j w Poznaniu. Konsultacje obejmują spotkanie informacyjne oraz zbieranie wniosków uczestników konsultacji.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

od 05.09.2018 do 20.09.2018
zakończone
Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Osiedle Powstań Narodowych' w Poznaniu.

od 28.06.2018 do 10.08.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'Osiedle Powstań Narodowych' w Poznaniu w terminie od 28 czerwca do 27 lipca 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 3 lipca 2018r. (godz. 17:00) w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (ul. Za Bramką 1). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 10 sierpnia 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dolina Krzyżanki' pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu

od 28.06.2018 do 09.08.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'Dolina Krzyżanki' pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu w terminie od 28 czerwca do 26 lipca 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 28 czerwca 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 9 sierpnia 2018r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Jeżyce - Północ', część C w Poznaniu.

od 22.06.2018 do 03.08.2018
zakończone
Planowanie przestrzenne
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 'Jeżyce - Północ' część C w Poznaniu w terminie od 22 czerwca do 20 lipca 2018r. Dyskusja publiczna odbędzie się w terminie 25 czerwca 2018r. (godz. 17:00) w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17). Uwagi do projektu mpzp należy składać w terminie do 3 sierpnia 2018r.

Koncepcja zmiany organizacji ruchu na ul. Brzask i ul. Sierakowskiej

od 20.06.2018 do 04.07.2018
zakończone
Inwestycje / Drogi
Poprawa bezpieczeństwa i uwolnienie chodników od parkujących na nich samochodów to najważniejsze cele koncepcji zmiany organizacji ruchu na ulicach Brzask i Sierakowskiej w Poznaniu. Zainteresowane osoby mogą przesyłać swoje uwagi do opisanych poniże zmian do 4 lipca br. 20 czerwca odbędzie się również spotkanie z mieszkańcami osiedla Grunwald Północ.
 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje o konsultacjach

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]